Ivo, een klimaner, is zeer blij met zijn groen dak! Het is net aangelegd in Oktober dit jaar, om en rond de zonnepanelen, en moet nog wel ingroeien. Maar het ziet er al mooi uit.

Er is aanplanting van sedum-soorten en op zijn vraag is er ook een plekje voor winterkrokussen voorzien, kwestie van nog meer bijtjes naar het dak te brengen.

Ivo is super tevreden want de bijtjes hebben, met dat mooie weer van laatst, de nieuwe 90 m² extra groen al gevonden en ook de terugbetaling van de stad Mechelen is al onderweg (dit heeft slechts twee weken geduurd !).  Ivo heeft voor een extensief groen dak gekozen.

 

Sedum

Winterkrokussen

Wat meer uitleg

Een extensief dak heeft een dunne substraatlaag en een beperkt plantengamma van mossen en vetplanten.  Een semi-intensief groendak heeft een substraat tot 20 cm dik en een begroeiing waar ook grassen en kruiden bijstaan. Intensieve groendaken of daktuinen hebben een substraatlaag van meer dan 50 cm waarop ook struiken en bomen groeien. In praktijk zijn de grenzen echter niet zo scherp te trekken.

WAAROM EEN GROEN DAK?

 

De luchtkwaliteit verbetert

Een groen dak verbetert de luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving. Naast CO2 kunnen groene daken ook stikstofoxiden, fijnstof en andere schadelijke stoffen opnemen.

Minder energie gaat verloren

Een groendak isoleert beter en is de ideale aanvulling op een bestaande dakisolatie. Er is minder energie nodig om een gebouw te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter. Afhankelijk van de dikte en de vegetatie neemt de energiebehoefte tot 25% af.

De levensduur van een dak stijgt 

Een groendak beschermt uw dakbedekking. Het dak is minder onderhevig aan extreme temperaturen, vrieskou in de winter en heet in de zomer, en UV-stralen slaan niet meer meedogenloos in op de dakbedekking. Dat zou de levensduur van uw dak 20 tot 30 jaar verlengen. De levensduur van de substraten is echter nog niet onderzocht. Hoelang ze precies meegaan is voorlopig niet geweten.

Zonnepanelen werken beter

Dankzij groendaken werken zonnepanelen efficiënter. Wanneer de temperatuur op het dak ver boven de 25°C uitstijgt, werken zonnepanelen niet goed meer. Omdat de temperatuur op een groendak  lager is, wordt de optimale werktemperatuur van zonnepanelen minder vaak overschreden.

Een groendak dempt het geluid

Met een groendak is het stiller in huis. Zeker op plaatsen met veel verkeer of overvliegende vliegtuigen is de dempende werking van groene daken een zegen. Hoe dikker de substraatlaag hoe beter de geluidsisolatie. Een grondlaag van 20 cm doet het aantal decibels tot 46 dB dalen.

Klimaatsverbetering in de stad

Groene daken hebben een positief effect op de omgevingstemperatuur in uw stad of gemeente. Stenige oppervlakten slorpen warmte op, waardoor de temperatuur stijgt. Wanneer het aantal groendaken met 6% stijgt dan doet het verdampen van water op die groendaken de zomerse piektemperaturen met ongeveer 1,5°C dalen.

Uitmuntend waterbeheer

Een groendak vormt een buffer tussen de neerslag en het afvoersysteem. In verstedelijkt gebied verdwijnt het meeste regenwater rechtstreeks in de riolering. Dankzij groendaken wordt tot 50% van het water geabsorbeerd en gefilterd. En loopt het water door de verschillende lagen vertraagd weg naar het riool.

De biodiversiteit neemt toe      

Een groendak is ideaal als tijdelijk woongebied, en zelfs als basisverblijfplaats, voor heel wat planten- en diersoorten. Als de omstandigheden goed zitten vind je op daktuinen of intensieve groendaken vaak duiven, merels, eksters en zeldzame insecten. Met een juiste plantenkeuze en nestgelegenheid wordt een groen dak een paradijs voor wilde bijen

https://www.openbaargroen.be

Stad MECHELEN?

De Stad Mechelen heeft wel voorwaarden wat terugbetaling betreft o.a. alleen voor een extensief groen dak:

  • Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen ……
  • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2
  • De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, moet gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur…)
  • Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie

Premieaanvraag en meer info??

https://www.mechelen.be/groendak-premieaanvraag

https://www.mechelen.be/folder_extensieve_groendakenpdf

Andere gemeentes?

Wil je weten of jou gemeente ook een premie geeft dan kan je dat hier vinden

http://www.natuurlijkdak.be/overzicht-groendak-subsidies-alle-gemeentes-van-vlaanderen/

 

Paul LAFORCE – KLIMAAN