Als 1% van de Mechelse 18+’ers stemt op deze energiebesparingsprojecten, krijgt de stad één euro per inwoner van de Vlaamse Overheid. Althans, wanneer de stad dat via directe burgerparticipatie laat verlopen. Over welke projecten gaat het:

  1. RE-Lighting van publieke gebouwen volgens een ‘licht als een dienst’-model. Zo willen we licht kopen, geen lampen. Die mogen van de leverancier blijven, zodat deze alle baat heeft bij lampen die zo lang mogelijk performant blijven!
  2. DAK-isolatie bij publieke gebouwen. We willen namelijk pas overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen, wanneer het dak volledig geïsoleerd is. De energie die je niet nodig hebt, is namelijk de meest duurzame.

Als Klimaan hebben we deze projectvoorstellen mee gesteund en we zullen dan ook paraat staan om ze te realiseren als de target gehaald is!

Concreet: We hebben nog voor 7 oktober een kleine 100 Mechelaars nodig voor een stem uit te brengen via de Stroomversnellers. Kleine moeite met een grote impact!