In Tien klimaatacties die werken geeft Pieter Boussemaere een heldere uiteenzetting over de essentie van de klimaatverandering. Vanuit dit wetenschappelijk onderbouwd betoog reikt hij tien klimaatacties aan die effect hebben om de klimaatverandering tegen te gaan en waar iedereen op zijn manier mee aan de slag kan. Zo wordt het een wereldprobleem waar jij en ik wel degelijk vat op kunnen hebben.

Een aanrader voor iedereen die zich reeds of nog niet aangesproken voelt om zijn schouders onder dit urgent probleem te zetten.

Jammer genoeg voorlopig nog niet te koop als e-boek.

Artikel toegestuurd door Tris Segers